zSoftware

Consultancy, Advisering  en Services.

Op dit moment levert zSoftware een aantal diensten en services met betrekking tot diverse actuele onderwerpen rondom System z Software.  Wilt u meer informatie over deze diensten, neemt u dan gerust contact met ons op.

Diensten en Services

zSoftware is specialist op het gebied van licentie management en is in staat uw software licentiekosten te optimaliseren. Wij kunnen u van dienst zijn voor de System z  Software licenties van IBM en andere leveranciers.

zSeries Software License management

zSoftware kan u adviseren welke licentievorm voor uw System z infrastructuur de meest aantrekkelijke is, zonder de daarbij behorende criteria uit het oog te verliezen. Wij dragen zorg voor de juiste Contracten en Exhibits. Kortom, het totale papierwerk.

Advisering Licentie en Contractvormen

Het opzetten van een SAM-team met de juiste kennis en vaardigheden is van eminent belang om de toekomstige software kosten te kunnen beheersen. Welke vaardigheden hebben ze nodig? Aan wie moeten ze rapporteren? Hoe omvangrijk moet het team zijn en welke verantwoordelijkheden hebben ze?  zSoftware kan u assisteren en adviseren bij het opzetten van een SAM, waardoor de kans op een succesvolle implementatie van Software Asset Management toeneemt.

Software Asset Management

zSoftware kan met u de ICT-kosten in kaart brengen en advies uitbrengen voor het bijsturen van deze kosten. In eerste  instantie zal bijsturing plaatsvinden waarbij gebruik wordt gemaakt van een set van "best practices" en een scherp beleid met betrekking tot nieuwe projecten op het System z platform.

Total Cost of Ownership